Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
Mokykloje dirbantys mokytojai ir specialistai

Biudžeto suvestinė

2016 metų ataskaitos

Metinė ataskaita:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų ataskaitos

Pirmas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Antras ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Trečias ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Ketvirtas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas (metinė)

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 

2017 m. išlaidų sąmata tūkst. eurų 

Išlaidų pavadinimas

2017 m. išlaidos (mokinio krepšelis)  Eur

2017 m. išlaidos (aplinka) Eur

Darbo užmokestis iš viso

 

633,7

141,9

Socialinis draudimas iš viso

 

196,3

43,0

Pašalpos

 

 

1,0

Prekių ir paslaugų išlaidos:

21,7

59,4

Medikamentai

 

 

0,3

Šildymas

 

 

24,6

Elektra

 

 

11

Ryšiai

 

 

1

Vanduo

 

 

2,5

Šiukšlių išvežimo išlaidos

 

 

2,5

Komandiruotės

 

 

0,6

Kitos paslaugos

 

 

8,0

Transportas

 

 

2,2

Vadovėliai ir mokymo priemonės, spaudiniai

11,9 

0,2

Prekės

 

 

6,3

Kvalifikacijos kėlimas

 

4,6

0,2

Pažintinė veikla ir profesinis orientavimas

 

1,8

 

 IKT diegimas:

 

3,4

 

t.t. prekės

1,2

 

t.t. paslaugos

2,2

 

IŠ VISO

706,4

304,7

 

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 5
 •