Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31  d.

įsakymas Nr.V-63

 

GIMNAZIJOS PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektinės, kultūrinė, pažintinės ir kt. veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  bendraisiais ugdymo  planais.

 

II. PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

2. Projektinė, kultūrinė, pažintinė ir kt. veikla (toliau – Veikla) siejama su mokyklos tikslais, galimybėmis, mokinių poreikiais. Šiai Veiklai skiriama:

                      I klasių mokiniams – 10 mokymosi dienų;

                      II klasių mokiniams – 8 mokymosi dienos;

                      III klasių mokiniams – 8 mokymosi dienos;

                      IV klasių mokiniams – 6 mokymosi dienos.

Šios Veiklos metu vykdoma kultūros paveldo, meninė, sportinė, pilietiškumo, edukacinė, gimnazijos tradicijų puoselėjimo, profesinio informavimo ir konsultavimo, karjeros planavimo veikla.  Bendradarbiaujama su krašto ir šalies muziejais, Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų kompleksu, kitomis rajono įstaigomis.

3. Veikla vykdoma atsižvelgiant į gimnazijoje organizuojamus tradicinius renginius bei  metodinių grupių siūlymus.

4. Veiklos planas rengiamas vieneriems mokslo metams ir aptariamas metodinėse grupėse.

5. Mokytojai, organizuojantys projektinės, kultūrinės, pažintinės ir kt. veiklos renginius, atsako už mokinių saugumą.

6. Mokytojai, organizuojantys veiklas už gimnazijos ribų, pasirašytinai instruktuoja mokinius.

7. Mokytojams, organizuojantiems veiklas, pateikiami klasių sąrašai, kuriuose mokiniai pasirašo.

8. Veiklą fiksuoja klasių vadovai elektroninio dienyno skiltyse Klasės veiklos → Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė veikla.

 

III.  PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAS

2015-2016 M.M.

I klasės

Dienų

skaičius

Valandų

skaičius

Data

Veikla

Atsakingi

10

6

09

„Matau ir girdžiu Čiurlionį“

Menų metodinė grupė

6

10

Pirmokų vakaras

A. Ščiukienė

Klasių vadovai

6

11

Sporto ir sveikatos diena

Kūno kultūros metodinė grupė

Klasių vadovai

9

I p.

Pažintinė ekskursija

Klasių vadovai

6

12

Projektas „Šv. Kalėdos gimnazijoje“

Lietuvių kalbos metodinė grupė

6

03

Žemės diena

Gamtos mokslų metodinė grupė

6

04

Talentų, idėjų ir atradimų diena

Matematikos metodinė grupė

6

05

Europos diena

Užsienio kalbų metodinė grupė

Socialinių mokslų metodinė grupė

6

II p.

Bendradarbiavimas su karšto muziejais

Klasių vadovai

3

06

Mokslo metų pabaigos šventė. Atvirų durų diena tėvų darbovietėse

Klasių vadovai

 

II klasės

Dienų

skaičius

Valandų

skaičius

Data

Veikla

Atsakingi

8

6

09

Sporto ir sveikatos diena

Kūno kultūros metodinė grupė

Klasių vadovai

6

10

Ugdymas karjerai „Mus jungia matematika“

Matematikos metodinė grupė

6

11

Projektas „Aktyvaus piliečio formulė. Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena“

Socialinių mokslų metodinė grupė

9

I p.

Pažintinė ekskursija

Klasių vadovai

6

12

Praktinė konferencija „Šv. Kalėdos gimnazijoje“

Menų metodinė grupė

6

03

Projektas „Gyvenimas – tai knyga“

Lietuvių kalbos metodinė grupė

Užsienio kalbų metodinė grupė

6

05

Bendradarbiavimas su krašto įmonėmis „Kėdainiai – pramonės centras“

Gamtos mokslų metodinė grupė

3

06

Mokslo metų pabaigos šventė

Klasių vadovai

 

III klasės

Dienų

skaičius

Valandų

skaičius

Data

Veikla

Atsakingi

8

6

09

Kalbų diena

Užsienio kalbų metodinė grupė

6

10

Projektas „Piliečio žadintuvas. Spalio 25-oji – Konstitucijos diena“

Socialinių mokslų metodinė grupė

6

11

Ugdymas karjerai .„Mus jungia matematika“

Matematikos metodinė grupė

6

12

Sporto ir sveikatos diena. Kalėdų turnyras

Kūno kultūros metodinė grupė

Gamtos mokslų metodinė grupė

6

02

Gimnazijos tradicijų puoselėjimo diena. „Šimtadienio šventė“

Klasių vadovai

6

03

Teatro diena

Menų metodinė grupė

9

II p.

Pažintinė ekskursija

Klasių vadovai

3

06

Mokslo metų pabaigos šventė

Klasių vadovai

 

IV klasės

Dienų

skaičius

Valandų

skaičius

Data

Veikla

Atsakingi

6

9

I p.

Pažintinė ekskursija

Klasių vadovai

6

11

Ateities karjera

Vilma Paulauskienė

Matematikos metodinė grupė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

6

02

Gimnazijos tradicijų puoselėjimo diena. „Šimtadienio šventė“

Klasių vadovai

6

03

Karjeros diena

Vilma Paulauskienė

Jūratė Daukšienė

6

04

Sporto ir sveikatos diena.

Edukacinė išvyka „Kėdainiai – Mikalojaus Daukšos ir Česlovo Milošo žemė“

Kūno kultūros metodinė grupė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

Socialinių mokslų metodinė grupė

3

05

Paskutinio skambučio šventė

Klasių vadovai

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Veiklos apskaitą vykdo klasių vadovai.

10. Veiklos kontrolę vykdo pagrindinio ugdymo skyriaus ir vidutinio ugdymo skyriaus vedėjos.

 

 

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 83
 •