Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
Mokykloje dirbantys mokytojai ir specialistai

Gimnazijoje dirbantys mokytojai ir specialistai

Pavardė, vardas

Pareigos

Abarienė Irutė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Abarius Regimantas

Kūno kultūros mokytojas -metodininkas

Aksomaitytė-Ščiukienė  Aušra

Neformaliojo ugdymo mokytoja, menų mokytoja- metodininkė

Amniakova Tatjana

Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja,

Ardavičienė Laima

Anglų kalbos mokytoja - metodininkė

Ašmontienė Valda

Muzikos mokytoja - metodininkė, Ia, e klasių vadovė

Baltrimavičienė Dalia

Matematikos vyr.  mokytoja, IIb klasės vadovė

Berankienė Rūta

Anglų kalbos mokytoja - metodininkė, IIa klasės vadovė

Bernotavičius Virgaudas

Technologijų vyr. mokytojas

Bitkovienė Neringa

Istorijos mokytoja - metodininkė

Blinstrubienė Lina

Istorijos  mokytoja - metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IIe klasės vadovė

Butkus Dainius

Kūno kultūros vyr. mokytojas

Cicėnienė Rasa

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyr. mokytoja

Čiužienė Dalia

Informacinių technologijų operatorė, fizikos vyr. mokytoja

Danielienė Sonata

Matematikos  vyr. mokytoja, šiuo metu vaiko priežiūros atostogose

Dapkevičius Romualdas

Informacinių technologijų  mokytojas - metodininkas

Rimdaugas Verkauskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Giedraitytė Vitalija

Anglų kalbos vyr.  mokytoja

Januškonė Jovita

Bibliotekininkė

Kanišauskaitė Karolina

Bibliotekininkė

Kavaliauskienė Vaida

Dailės vyr. mokytoja, Id klasės vadovė

Kaziukonis Valdas

Etikos mokytojas metodininkas, IIId klasės vadovas

Krapikienė Asta

Lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė, IVd klasės vadovė

Klimkevičienė Rima

Laborantė

Liubinienė Inga

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Lažinskienė Rasa

Chemijos mokytoja metodininkė, IIIc klasės vadovė

Lukoševičius Tadas

Kūno kultūros vyr. mokytojas

Mackevičius Žydrūnas

Geografijos mokytojas metodininkas, IVb klasės vadovas

Markevičienė Neringa

Muzikos mokytoja-metodininkė, Ic klasės vadovė

Matažinskienė Aušra

Matematikos mokytoja-metodininkė,

Matulienė Deimantė

Anglų kalbos vyr.  mokytoja, IId klasės vadovė

Matulis Tomas

Kūno kultūros vyr. mokytojas, informacinių technologijų vyr.  mokytojas

Mažeikienė Julija

Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė

Micevičienė Vida

Fizikos mokytoja - metodininkė

Mickevičius Rolandas

Neformaliojo ugdymo  vyr. mokytojas

Mikulskienė Ramunė

Anglų kalbos vyr. mokytoja, Ib klasės vadovė

Misiūnienė Ramunė

Vokiečių k.  mokytoja-metodininkė

Mockienė Rasa

Istorijos vyr.  mokytoja, IIIa klasės vadovė

Nurdinova Daiva

Dailės mokytoja - metodininkė, IVa klasės vadovė

Paliūnytė Nemira

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Paulauskienė Vilma

Vyr. socialinė pedagogė

Petrėtis Antanas

Administratorius, ekonomikos mokytojas, veiklos stebėsenos specialistas

Petrulis Gintaras

Direktorius, matematikos vyr.mokytojas

Pilibienė Danutė

Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja

Remenčienė Vera

Biologijos mokytoja - metodininkė

Rutkauskienė Audra

Praktinės firmos kuratorė, geografijos vyr. mokytoja, ekonomikos vyr. mokytoja

Sadauskienė Asta

Psichologė

Šilkaitienė Diana

Lietuvių kalbos mokytoja- ekspertė

Stanevičienė Violeta

Informacinių technologijų  mokytoja - metodininkė

Stanionienė Asta

Vyr. buhalterė

Sviderskienė Virginija

Chemijos vyr. mokytoja, IIc klasės vadovė

Tikniuvienė Asta

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Urbšys Andrius

Kūno kultūros mokytojas - metodininkas

Urbonavičienė Vaida

Technologijų mokytoja - metodininkė, IVc klasės vadovė

Ūsienė Irena

Biologijos mokytoja-ekspertė

Vaiginienė Jūratė

Neformaliojo ugdymo mokytoja, laborantė

Vaitkevičienė Violeta

Rusų kalbos vyr. mokytoja, etikos vyr.mokytoja, IVe klasės vadovė

Želnienė Zita

Lietuvių kalbos mokytoja - metodininkė

Žikienė Regina

Tikybos vyr. mokytoja, IIIb klasės vadovė

Žižnevičienė Danutė

Matematikos mokytoja metodininkė